Dworek Izydory


Z rodzinnego albumu
Stary dwór, drewniany, parterowy, gontem kryty, stał przodem do Stawu Młyńskiego i Wierzbowej Drogi. Został on rozebrany w latach 1913/14
Droga pomiędzy górą a rzeką prowadzi do stawów rybnych, wysadzana wierzbami pamiętającymi najstarsze dzieje
Dwór murowany wybudowany na miejscu starego, skierowany frontem do drogi Siedlce - Łuków, chroniony kilkusetletnimi wiązami - świadkami historii tego miejsca
i jego mieszkańców