Copyright C Izydory 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
Stara Gorzelnia w Wodyniach przy ulicy Ogrodowej 4 zyskała nowe piękne wnętrza na parterze budynku. Remont parteru  
dziewiętnastowiecznej wodyńskiej gorzelni wykonany został dzięki wsparciu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków   
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  
lata  2014 - 2020 (Dz.U. z 2018r. poz.627)

Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy "Izydory" wdrożył operację pod nazwą " W zdrowym ciele zdrowy duch", w ramach  
poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER" objętego  
programem w zakresie "Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez  
społeczność : rozwijanie działalności gospodarczej. Celem operacji  "W zdrowym ciele zdrowy duch"  jest rozwinięcie  
działalności  gospodarczej w zakresie świadczenia usług edukacyjnych , kawiarnianych związanych ze zdrowym żywieniem oraz  
utworzenie 2 miejsc pracy i utrzymanie ich przez okres 3 lat od dnia płatności końcowej.